RM-SYSTÉM»Události»Oznámené společnosti České vinařské závody a.s.

Oznámené společnosti České vinařské závody a.s.

02.07.2012 08:48
Ke dni 27. června 2012 byla podepsána smlouva na odkoupení obchodních podílů společnosti Pavlovín, spol. s r.o. IČ: 634 84 633 , dosud sídlem Velké Pavlovice, Nádražní 18, okres Břeclav, vedené u Krajského soudu v Brně pod čj. C 21226, která je vlastníkem vinic a provozovatelem vinařství , a to tak, že emitent České vinařské závody a.s. dle předmětné smlouvy nabývá celkem 51 % podíl na splaceném zapsaném základním kapitálu této společnosti. Podpisem smlouvy představenstvo emitenta plní část zveřejněného záměru koupě vinařství s vinicemi na Moravě .

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy