RM-SYSTÉM»Události»Oznámení společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Oznámení společnosti Pražská plynárenská, a.s.

29.06.2012 11:09
Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 , IČ: 60193492 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 14. června 2012 schválila výplatu dividend za rok 2011.

1. Výše dividendy
Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním je 342,00 Kč.

2. Rozhodný den
Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 14.6.2012.

3. Termín splatnosti dividendy
Dividenda je splatná do 1 měsíce od rozhodného dne, tj. do 14.7.2012. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, začínající dnem 14.7.2012.

4. Místo a způsob výplaty dividendy
Výplata bude (s výjimkou výplaty mateřským společnostem podle § 19 odst. 1 a § 19 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pro které bude výplatu zajišťovat Pražská plynárenská, a.s.) provedena prostřednictvím služeb společnosti ADMINISTER, spol. s
r.o., Husova 109, 284 01 Kutná Hora.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy