RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend za rok 2011

Oznámení o výplatě dividend za rok 2011

27.06.2012 15:40
Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 26. června 2012, rozhodla vyplatit akcionářům společnosti za obchodní rok 2011 na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč dividendu ve výši 45 Kč před zdaněním.

Výplatu dividend, včetně výpočtu srážkové daně z příjmu, za společnost provede Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 14000 (dále jen "Česká spořitelna").
Právo na dividendu za rok 2011 mají osoby, které byly akcionáři společnosti ČEZ, a. s., k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu. Dnem rozhodným pro vznik práva na dividendu je 2. červenec 2012.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy