RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. - koupě obchodního podílu podílu v ČOV Senica, s.r.o.

TOMA, a.s. - koupě obchodního podílu podílu v ČOV Senica, s.r.o.

22.06.2012 08:04
Společnost TOMA, a.s. dne 21.6.2012 odkoupila 100% podíl ve společnosti ČOV Senica, s.r.o. se sídlem Železničná 362/122, Senica, IČ 46196200, Slovenská republika, která je vlastníkem průmyslové čistírny odpadních vod v Senici, na kterou je napojen průmyslový areál Slovenský hodváb a několik nemovitostí mimo něj. Důvodem je rozšíření podnikatelské činnosti v oblasti podnikání s odpady a využití kvalifikovaných pracovníků společnosti TOMA, a.s. v této oblasti.

Obchodní podíl ve výši 100% byl koupen za cenu 10.000 EUR. Společnost má závazky ve výši cca 610.000 EUR vůči společnosti TOMA, a.s. (přijatá půjčka). Reálná hodnota jejího majetku je dle odhadu vedení společnosti TOMA, a.s. okolo 1 mil.EUR.
Průmyslová čistírna byla společností ČOV Senica, s.r.o. koupena od společností SLOVKORD, a.s. a Kordservice SK, a.s. a skládá se ze dvou částí. První část je modernizovaná (modernizaci dokončila v letošním roce společnost ČOV Senica, s.r.o.) a slouží k čištění odpadních vod z průmyslového areálu a přilehlých nemovitostí. Druhou část je možno využít pro další alternativní činnosti v odpadářském podnikání (neutralizační či deemulgační stanice apod.).
Prodány byly obě části s rozvazovací podmínkou, jejíž podstatou je povinnost společnosti ČOV Senica vrátit první modernizovanou část čistírny v případě, že do deseti let od podpisu kupní smlouvy projeví potenciální kupec průmyslového areálu zájem i o tuto část čistírny odpadních vod, přičemž společnosti ČOV Senica, s.r.o. by byla zpět vrácena kupní cena a finanční prostředky investované do této části ČOV úročené sazbou 10% p.a.. Dále byla smluvena sankce pro případ, že by ČOV Senica v tomto případě odmítla vrátit předmětnou část ČOV nebo ji zatížila zástavním či jiným právem omezujícím její využívání, ve výši 2 mil. EUR současně s tím, že majitel této společnosti je povinen se v tomto případě zaručit za plnění ČOV Senica, s.r.o.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy