RM-SYSTÉM»Události»Doplnění programu valné hromady akciové společnosti Lázně Poděbrady

Doplnění programu valné hromady akciové společnosti Lázně Poděbrady

21.06.2012 08:21
Doplnění programu valné hromady akciové společnosti Lázně Poděbrady konané dne 29.6.2012

V souladu s čl. 11 odst. 8 písm. a) stanov společnosti se na žádost akcionáře doplňuje program valné hromady o následující body:

6. Souhlas valné hromady s poskytnutím ručení pro společnost Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. za pohledávky Československé obchodní banky, a.s.

7. Souhlas valné hromady s rozhodnutím dozorčí rady o určení auditora k provedení auditu účetní závěrky Lázní Poděbrady, a.s. k 31.12.2011.

8. Určení auditora k provedení auditu účetní závěrky Lázní Poděbrady, a.s. k 31.12.2012 a následujících účetních období na společnost TaxSys Audit, s.r.o. (číslo oprávnění 478).


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy