RM-SYSTÉM»Události»Zahájení výkupu vlastních akcií

Zahájení výkupu vlastních akcií

20.06.2012 11:25
Společnost KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, IČ: 463 47 453, oznamuje tímto, že zahajuje nákup vlastních akcií, který v souladu s ustanovením § 161a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku v platném znění schválila řádná valná hromada dne 3. 6. 2011. Cena nabývaných akcií (CS 0005032150) bude určena v souladu s jejich aktuální tržní cenou na trhu RMSYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy