RM-SYSTÉM»Události»Uzavření jednotky močoviny

Uzavření jednotky močoviny

08.06.2012 08:19
Dne 7. června 2012 se jednatelé společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., 100% vlastněné dceřinné společnosti UNIPETROL, a.s., schválili trvalé odstavení jednotky výroby močoviny v Chemoparku Zálží v Litvínově a to k datu 1. ledna 2013.

Jednotka výroby močoviny je součástí divize agro společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. a její dopad na ziskovost celé skupiny Unipetrol byla v minulých letech negativní. Na základě interní analýzy a analýzy nezávislého externího poradce se žádná změna tohoto trendu neočekává.

Agro technologie společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. je založena na těžkých ropných zbytcích, což má ve srování s konkurenčními producenty močoviny za následek významnou nevýhodu z hlediska nákladů na vstupní suroviny a komplikuje využití jednotky kvůli měnící se dostupnosti vstupních surovin.

Dalším podstatným důvodem pro toto rozhodnutí je fakt, že integrované povolení závodu výroby močoviny je omezeno do 31. prosince 2017. Prodloužení trvalého provozu je podmíněno investicí do významné rekonstrukce jednotky výroby močoviny s nutnými kapitálovými výdaji v řádu několika set miliónů korun. V rámci různých analyzovaných scénářů možného budoucího makroekonomického a obchodního vývoje se jakýkoliv potenciální výnos z této investice neočekává.

Očekává se, že trvalé odstavení jednotky výroby močoviny k datu 1. ledna 2013 bude mít v roce 2013 pozitivní dopad na provozní zisk Skupiny v řádu několika desítek miliónů korun s tím, že pozitivní dopad na provozní zisk bude pokračovat také v dalších letech.

Odstavení jednotky výroby močoviny by mělo mít na další obchodní segmenty skupiny Unipetrol velice omezený dopad.

Trvalé odstavení jednotky výroby močoviny bude mít za následek určitý počet propuštěných zaměstnanců. Momentálně očekávané snížení je přibližně 50 zaměstnanců na bázi FTE (roční průměrný přepočtený počet zaměstnanců). Skupina Unipetrol se bude zabývat touto problematikou s maximální péčí a bude se snažit vybraným zaměstnancům jednotky výroby močoviny nabídnout nové pracovní zařazení v dalších obchodních jednotkách.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.