RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

07.06.2012 09:00
Představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo: 140 00 Praha 4, Ctiradova 508/1 IČ: 44520000 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 12. 7. 2012 od 8.45 hodin v sídle společnosti, zasedací místnost.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady
  2. Zpráva představenstva a. s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2011, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
  3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2011, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
  4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
  5. Schválení opatření dle § 193 odst. 1 obch. zákoníku
  6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
  7. Schválení auditorů pro rok 2012 a 2013
  8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
  9. Závěr


Registrace účastníků řádné valné hromady bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodný den pro účast na řádné valné hromadě pro vlastníky zaknihovaných akcií společnosti je 4. 7. 2012.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy