RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Oznámení o výplatě dividend společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

07.06.2012 08:53
Valná hromada společnosti dne 27.4.2011 odsouhlasila v rozdělení zisku za rok 2011 výplatu dividendy ve výši 35,00 Kč na 1 akcii před zdaněním a schválila následující způsob a termín výplaty dividend.
  • Dividendy budou vyplaceny všem akcionářům, kteří jsou ke dni 20.4.2012 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
  • Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2012.
  • Dividendy budou všem akcionářům vypláceny prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. (dále »ČSOB«)

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy