RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Oznámení o výplatě dividend společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

07.06.2012 08:47
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. Sídlo: Vrbátky č. p. 65, PSČ 798 13, IČ:46900187, oznamuje, že valná hromada dne 29. 5. 2012 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2011, rozhodla o rozdělení zisku a schválila výplatu dividend za rok 2011 ve výši 950 Kč/1 akcii brutto.

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 22. 5. 2012.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy