RM-SYSTÉM»Události»ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 3

ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 3

06.06.2012 11:19
Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost”) konaná dne 5. června 2012 schválila v rámci 8. bodu pořadu jednání řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2011.Řádná valná hromada Společnosti dále v rámci 9. bodu pořadu jednání schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2011.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.