RM-SYSTÉM»Události»Fortuna schválila dividendu ve výši 0,23 EUR

Fortuna schválila dividendu ve výši 0,23 EUR

04.06.2012 10:04
Z počátku nového týdne potěšily trhy informace o růstu preferencí „pro“ evropských sil v Řecku, nicméně záhy došlo ke změně nálady v důsledku zhoršování situace ve Španělsku a růstu výnosů desetiletých španělských dluhopisů k úrovni 6,5%, což byla letošní maxima. Dramatický vývoj plný zvratů nastal při středečním obchodování. Nejprve propad eura vůči dolaru pod úroveň 1,2450 zatlačil trh do záporu, přibližně v poledne však došlo k výraznému oživení po oznámení návrhu evropské komise, aby nově zřizovaný fond ESM mohl poskytovat přímou pomoc bankám. Neuplynula pak ani hodina a trhy opět začaly klesat po vystoupení mluvčího německé kancléřky, který zopakoval zamítavý postoj Německa vůči tomuto návrhu. Peněžní nabídka v dubnu opět vzrostla o 6,5 %. Index nákupních manažerů v průmyslu v květnu klesl na 47,6 bodů z předchozích 49,7 bodů. Státní rozpočet pak v květnu zaznamenal schodek ve výši 79 mld. Kč, v dubnu schodek činil 44,7 mld. Kč.

Změna cílové ceny pro NWR
ING snižuje cílovou cenu pro NWR na 105 Kč z předchozích 229 Kč a doporučení mění z „kupovat" na „držet".

V areálu chemičky v Záluží došlo k požáru v potrubí s vodíkem
V průběhu týdne došlo v areálu chemičky v Záluží u Litvínova k výbuchu a následném požáru v potrubí s vodíkem. Podle policie nebyl při nehodě nikdo zraněn. Silnice spojující Most s Litvínovem byla od kruhového objezdu v Záluží po areál Unipetrolu uzavřená. Podle mluvčího Unipetrolu RPA Mikuláše Dudy se uvolnilo těsnění potrubí a následoval výbuch. Hasiči však brzy oheň dostali pod kontrolu.

ČEZ zvažuje prodej elektráren Počerady a Chvaletice
Energetická společnost ČEZ zvažuje prodej elektráren Počerady a Chvaletice. Obě elektrárny neproběhly modernizací a jejich budoucí provoz je podmíněný investicemi do snížení emisí tak, aby splnily nové emisní limity platné od r.2016. Bezprostředním důvodem pro zvažování prodeje obou elektráren je nejistota dodávek uhlí od roku 2013 s ohledem na dosud neskončená jednání s dodavatelem paliva, společností Czech Coal. V současnosti je shromážděná dokumentace pro předinvestiční prověrky zájemců a je připravovaná smluvní dokumentace. Zároveň probíhá vyčleňování elektrárny Počerady do samostatné akciové společnosti. Elektrárna Chvaletice již byla vyčleněná s tímto záměrem dříve. Vyčlenění obou elektráren umožní flexibilitu v probíhajících strategických jednáních.
O obě elektrárny již projevily zájem společnosti Czech Coal a EPH. Nabídky mohou v případě svého zájmu podat i další uchazeči. Konečné rozhodnutí o prodeji resp. o ponechání a rozvoji obou zdrojů ve vlastním portfoliu bude záviset zejména na výši nabídek, bilanci hnědého uhlí, kterým Skupina CEZ bude v dalších letech disponovat a ekonomické perspektivě provozovaní těchto zdrojů.
Elektrárna Počerady provozuje pět bloků s instalovaným výkonem 5x200 MW. Do provozu byly jednotlivé uváděny v letech 1970 - 1977, v 90. letech byla elektrárny odsířena a její provoz ekologizován. Ročně elektrárna vyrobí cca 6 TWh elektřiny spalováním hnědého uhlí z 5 km vzdáleného lomu Vršany.
Elektrárna Chvaletice se nachází v Polabí, asi dvacet kilometrů na západ od Pardubic. Celkový instalovaný výkon 800 MW tvoří čtyři bloky o výkonu 200 MW. Elektrárna byla postavena v letech 1973 - 1979 na území bývalých Mangano-kyzových závodů. Emise oxidu siřičitého se snížily díky odsiřovacímu zařízení, jehož technologie je založena na principu mokré vápencové vypírky. První etapa výstavby tohoto zařízení (odsíření bloků č. 3 a 4) byla hotova v závěru roku 1997, druhá etapa byla dokončena v roce 1998.
V obou případech jde o elektrárny, které dosud nebyly součástí druhé vlny modernizace. Ta se týká elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice. Ať již jde o komplexní obnovu v případě Tušimic a Prunéřova nebo o výstavbu zcela nového bloku v Ledvicích, jde o investice v řádu nad 20 miliard korun. S ohledem na nové emisní limity bude nutné investovat i do těchto zdrojů.

McDonald´s vyplatí dividendu
Rozhodný den pro výplatu dividendy je 4. červen 2012. Výše dividendy (po zdanění) je 0,70 USD na jednu akcii. Předpokládané datum zahájení výplaty dividendy bude 15. červen 2012.

Fortuna schválila dividendu 0,23 EUR
Valná hromada akcionářů společnosti Fortuna Entertainment Group N.V., která se konala 25. května 2012 v Amsterdamu, schválila návrh představenstva společnosti na výplatu hrubé hotovostní dividendy za finanční rok 2011 ve výši 0,23 EUR na jednu akcii. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy bude 8. červen 2012. Samotná výplata dividendy se uskuteční 25. června 2012. Schválená dividenda za rok 2011 představuje přibližně 90 % konsolidovaného čistého zisku z pokračujících operací společnosti a je tak v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou Fortuny vyplácet 70-100 % konsolidovaného čistého zisku z pokračujících operací.
Valná hromada jmenovala Wilfa Walshe novým předsedou představenstva Fortuna Entertainment Group N.V., s platností od 25. května 2012. Wilf Walsh dosud ve společnosti působil jako místopředseda představenstva. Předchozí předseda představenstva, Jiří Bunda, ukončil své působení ve společnosti na konci roku 2011.
Valná hromada obnovila představenstvu souhlas k případnému odkupu (podléhajícímu schválení dozorčí radou) plně splaceného vlastního akciového kapitálu společnosti na burze nebo jinde za úplatu po dobu 18 měsíců počínající 25. květnem 2012 a k převodu akcií z vlastního kapitálu společnosti, které byly odkoupeny před nebo po 25. květnu 2012 za účelem opčních akciových plánů nebo z jiných korporátních důvodů.
Valné hromady se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 67,91 % akcií a hlasovacích práv.

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy