RM-SYSTÉM»Události»Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

31.05.2012 15:50
Představenstvo společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 IČ: 49970607 oznamuje, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 22. května 2012 schválila výplatu dividend za rok 2011

Výše dividendy

  • Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním je 924,- Kč.

Rozhodný den

  • Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 15. 5. 2012.

Termín splatnosti dividendy

  • Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, tj. do 22. 6. 2012. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, jejíž běh počíná dnem 23. 6. 2012. ¨

Oznámení výsledků řádné valné hromady 22.5.2012

Rozhodnutí o výši a vyplácení dividend za rok 2011


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy