RM-SYSTÉM»Události»Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.

Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.

31.05.2012 15:42
Valná hromada společnosti konaná dne 21. května 2012 rozhodla o rozdělení zisku a o stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 488,00 Kč.

  • Nárok na výplatu dividendy za rok 2011 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, tj. 14. května 2012.
  • Výplata dividend bude probíhat v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, prostřednictvím bankovního ústavu Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07. Výplatním místem jsou všechny pobočky této banky a centrála banky.
  • Dividenda je splatná do tří měsíců od přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku, tedy od 21. května 2012.
  • Dividendy lze vyzvednout po dobu čtyř let od zahájení jejich výplaty.

Podrobný způsob výplaty dividendy je uveden v dokumentech pro řádnou valnou hromadu, které jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.rwe.cz.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy