RM-SYSTÉM»Události»Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

31.05.2012 15:36
Valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2012 rozhodla o rozdělení zisku a o stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 823,00 Kč.


Nárok na výplatu dividendy za rok 2011 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedeném Centrální depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, tj. 8. května 2012.


Výplata dividend bude probíhat v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, prostřednictvím bankovního ústavu Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07. Výplatním místem jsou všechny pobočky této banky a centrála banky.


Dividenda je splatná do tří měsíců od přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku, tedy od 15. května 2012.

Zápis z řádné valné hromady konané dne 15. 5. 2012

Rozhodnutí o výši a vyplácení dividend za rok 2011


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy