RM-SYSTÉM»Události»ČEZ zvažuje prodej elektráren Počerady a Chvaletice

ČEZ zvažuje prodej elektráren Počerady a Chvaletice

31.05.2012 14:07
Energetická společnost ČEZ zvažuje prodej elektráren Počerady a Chvaletice. Obě elektrárny neproběhly modernizací a jejich budoucí provoz je podmíněný investicemi do snížení emisí tak, aby splnily nové emisní limity platné od r.2016. Bezprostředním důvodem pro zvažování prodeje obou elektráren je nejistota dodávek uhlí od roku 2013 s ohledem na dosud neskončená jednání s dodavatelem paliva, společností Czech Coal.

V současnosti je shromážděná dokumentace pro předinvestiční prověrky zájemců a je připravovaná smluvní dokumentace. Zároveň probíhá vyčleňování elektrárny Počerady do samostatné akciové společnosti. Elektrárna Chvaletice již byla vyčleněná s tímto záměrem dříve. Vyčlenění obou elektráren umožní flexibilitu v probíhajících strategických jednáních.
O obě elektrárny již projevily zájem společnosti Czech Coal a EPH. Nabídky mohou v případě svého zájmu podat i další uchazeči. Konečné rozhodnutí o prodeji resp. o ponechání a rozvoji obou zdrojů ve vlastním portfoliu bude záviset zejména na výši nabídek, bilanci hnědého uhli, kterým Skupina CEZ bude v dalších letech disponovat a ekonomické perspektivě provozovaní těchto zdrojů.
Elektrárna Počerady provozuje pět bloků s instalovaným výkonem 5x200 MW. Do provozu byly jednotlivé uváděny v letech 1970 - 1977, v 90. letech byla elektrárny odsířena a její provoz ekologizován. Ročně elektrárna vyrobí cca 6 TWh elektřiny spalováním hnědého uhlí z 5 km vzdáleného lomu Vršany.
Elektrárna Chvaletice se nachází v Polabí, asi dvacet kilometrů na západ od Pardubic. Celkový instalovaný výkon 800 MW tvoří čtyři bloky o výkonu 200 MW. Elektrárna byla postavena v letech 1973 - 1979 na území bývalých Mangano-kyzových závodů. Emise oxidu siřičitého se snížily díky odsiřovacímu zařízení, jehož technologie je založena na principu mokré vápencové vypírky. První etapa výstavby tohoto zařízení (odsíření bloků č. 3 a 4) byla hotova v závěru roku 1997, druhá etapa byla dokončena v roce 1998.
V obou případech jde o elektrárny, které dosud nebyly součástí druhé vlny modernizace. Ta se týká elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice. Ať již jde o komplexní obnovu v případě Tušimic a Prunéřova nebo o výstavbu zcela nového bloku v Ledvicích, jde o investice v řádu nad 20 miliard korun. S ohledem na nové emisní limity bude nutné investovat i do těchto zdrojů.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy