RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada Fortuny schválila dividendu ve výši 0,23 EUR

Valná hromada Fortuny schválila dividendu ve výši 0,23 EUR

29.05.2012 14:17
Valná hromada akcionářů společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. (dále "FEG" nebo "Společnost"), která se konala 25. května 2012 v Amsterdamu, schválila návrh představenstva společnosti na výplatu hrubé hotovostní dividendy za finanční rok 2011 ve výši 0,23 EUR na jednu akcii.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy bude 8. červen 2012. Dne 6. června se budou akcie obchodovat první den bez nároku na dividendu. Samotná výplata dividendy se uskuteční 25. června 2012. Schválená dividenda za rok 2011 představuje přibližně 90 % konsolidovaného čistého zisku z pokračujících operací Společnosti a je tak v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou FEG vyplácet 70-100 % konsolidovaného čistého zisku z pokračujících operací.

Valná hromada jmenovala Wilfa Walshe novým předsedou představenstva FEG, s platností od 25. května 2012. Wilf Walsh dosud ve Společnosti působil jako místopředseda představenstva. Předchozí předseda představenstva, Jiří Bunda, ukončil své působení ve Společnosti na konci roku 2011.

Valná hromada dále schválila statutátní finanční výkazy Společnosti za finanční rok 2011 předložené představenstvem a schválené dozorčí radou.

Valná hromada obnovila představenstvu souhlas k případnému odkupu (podléhajícímu schválení dozorčí radou) plně splaceného vlastního akciového kapitálu Společnosti na burze nebo jinde za úplatu po dobu 18 měsíců počínající 25. květnem 2012 a k převodu akcií z vlastního kapitálu Společnosti, které byly odkoupeny před nebo po 25. květnu 2012 za účelem opčních akciových plánů nebo z jiných korporátních důvodů.

Všechny navržené body jednání valné hromady zveřejněné Společností (zde) byly schváleny nebo diskutovány dle návrhu. Plné znění zápisu z valné hromady bude zveřejněno na webových stránkách Společnosti 29. května 2012.

Valné hromady se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 67,91 % akcií a hlasovacích práv, a valná hromada tak byla usnášení schopná.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.