RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a. s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a. s.

29.05.2012 13:34
Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. Sídlo: Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ: 45147833 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, na pátek dne 29. 6. 2012, ve 13.00 hod. v prostorách restaurace hotelu G-REX v Poděbradech, Divadelní 66.

Pořad jednání:

  1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a o záměrech na další období, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011.
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2011, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011.
  4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2011, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2011.
  5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
  6. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Lázně Poděbrady, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 22.6.2012, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy