RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.,

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.,

29.05.2012 11:54
Představenstvo akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 28. 6. 2012 od 10.00 hod. na adresu Lázně Teplice v Čechách a.s., Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 1. poschodí, Lázeňský sad 2, 415 38 Teplice.

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
  5. Předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2011
  6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2011
  7. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2011
  8. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2011
  9. Rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2012
  10. Závěr.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21. 6. 2012.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy