RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s.

29.05.2012 11:48
Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s. Sídlo: Praha 4-Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 IČ: 00025500 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. 6. 2012 v 10.00 hodin, v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Porad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího rádu a volba orgánu rádné valné hromady.
  2. Rozhodnutí o zmene stanov Spolecnosti - rozšírení pusobnosti dozorcí rady - zmena orgánu Spolecnosti, do jehož pusobnosti náleží volba a odvolání clenu predstavenstva Spolecnosti podleustanovení § 194 odst.1 obchodního zákoníku.
  3. Zpráva predstavenstva o podnikatelské cinnosti Spolecnosti a o stavu jejího majetku za období 2010 - 2011. Souhrnná vysvetlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
  4. Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní cinnosti za období 2010 - 2011.
  5. Schválení Individuální úcetní záverky RMS Mezzanine, a. s. za období koncící 31.12.2011 a Konsolidované úcetní záverky RMS Mezzanine, a.s. za období koncící 31.12.2011.
  6. Schválení smluv o výkonu funkce clenu dozorcí rady Spolecnosti.
  7. Rozhodnutí o urcení auditora k provedení povinného auditu, vcetne overení úcetní záverky a konsolidované úcetní záverky RMS Mezzanine, a.s. pro úcetní období kalendárního roku 2012.
  8. Záver.

Rozhodný den k úcasti na valné hromade:
Rozhodným dnem k úcasti na rádné valné hromade je sedmý den predcházející den konání rádné valné hromady, tj. den 20.6.2012.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy