RM-SYSTÉM»Události»Žaloba o náhradu škody podaná společností I.P. - 95, s.r.o. vůči společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Žaloba o náhradu škody podaná společností I.P. - 95, s.r.o. vůči společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

28.05.2012 10:40
Společnost UNIPETROL, a.s. tímto informuje, že dne 23. května 2012 byla její dceřiné společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., sídlem Záluží 1, 436 70, Litvínov, IČ 27597075, doručena Okresním soudem v Ostravě žaloba vedená tímto soudem pod sp.zn. 30 C 66/2010.

alobce - společnost I.P. - 95, s.r.o., sídlem Těšínská 202/225, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 64085694, se žalobou domáhá nároku na náhradu škody v celkové výši 1 788 558 707,53 Kč.

Škoda měla být žalobci I.P. - 95, s.r.o. způsobena podáním neodůvodněného návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti I.P. - 95, s.r.o., který byl podán společností UNIPETROL RPA, s.r.o. dne 24. listopadu 2009. Společnost I.P. - 95, s.r.o. postoupila část předmětné pohledávky ve výši 1 741 768 087,88 Kč na společnost NESTARMO TRADING LIMITED, NESTARMO TRADING LIMITED, se sídlem Diagorou 4, Fermia Building, 6. podlaží, kancelář č. 601, 1097 Nikósie, Kypr, IČ: HE 246733; následně společnost I.P. - 95, s.r.o. navrhla, aby společnost NESTARMO TRADING LIMITED vstoupila do řízení na straně žalobce.

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. je jedním z celkem osmi žalovaných, proti kterým podaná žaloba směřuje.

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. žalobcem tvrzený nárok neuznává a považuje ho za neodůvodněný a neopodstatněný. Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. bez prodlení podnikne veškeré právní kroky za účelem obrany proti tomuto nároku.

V Praze, 24. května 2012
UNIPETROL, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.