RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA, a.s.

28.05.2012 09:01
Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR IČ: 15503461 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. června 2012 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.

Pořad jednání valné hromady

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
 4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2011, konsolidované účetní závěrce za rok 2011, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku
 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi »ovládající osobou«, »ovládanou osobou« a »propojenými osobami«
 7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
 8. Odvolání členů dozorčí rady
 9. Volba členů dozorčí rady
 10. Rozhodnutí o změně stanov
 11. Zrušení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií a o zřízení zvláštního rezervního fondu přijatých řádnou valnou hromadou společnosti dne 28. června 2011
 12. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
 13. Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu
 14. Rozhodnutí o určení mzdy generálního ředitele dle ust. § 66d odst. 3 obchodního zákoníku
 15. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
 16. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy