RM-SYSTÉM»Události»PEGAS NONWOVENS - Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012

PEGAS NONWOVENS - Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012

24.05.2012 11:16
PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku končící 31. březnem 2012 připravené v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).

„V prvním čtvrtletí tohoto roku se do našich výsledků významně promítl výstup z nové výrobní linky uvedené do provozu v druhé polovině loňského roku. Produkce nové linky přispěla k meziročnímu zvýšení výnosů Společnosti o 8 % na 44,3 milionu EUR a ke zvýšení ukazatele EBITDA o 15 % na 9,5 milionu EUR. Dosažené výsledky jsou v souladu s naším očekáváním.

V prvních měsících roku jsme zaznamenali opětovný významný nárůst cen polymerů, jenž bude mít negativní vliv na provozní ziskovost druhého čtvrtletí. Ačkoliv nelze budoucí vývoj cen polymerů odhadnout, pozorujeme v současné době na trhu náznaky stabilizace a pevně věříme, že se nám podaří nepříznivý dopad tohoto externího faktoru v průběhu roku alespoň z části eliminovat. Náš zveřejněný výhled hospodaření na tento rok proto neměníme.


V následujících měsících chceme soustředit naše síly a zdroje na zajištění bezproblémové výstavby našeho výrobního závodu v Egyptě. Na provozní úrovni v České republice pak budeme pracovat na optimalizaci provozu nejnovější výrobní linky a dokončení prodeje zbývající výrobní kapacity tohoto roku," sdělil František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy