RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání Řádné valné hromady společnosti VET Assets

Oznámení o konání Řádné valné hromady společnosti VET Assets

24.05.2012 07:37
Představenstvo společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 22. června 2012 od 14:00 hodin v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1.

Pořad jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení orgánů valné hromady
 4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na úhradu ztráty
 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011
 7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
 8. Projednání obchodní činnosti společnosti v dalším období
 9. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora
 10. Volba člena dozorčí rady a člena výboru pro audit
 11. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit
 12. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
 13. Závěr

Rozhodný den 15. června 2012. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní práva pouze akcionář, který je veden jako akcionář Společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni 15. června 2012.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy