RM-SYSTÉM»Události»Výsledky ECM za 1. čtvrtletí 2012

Výsledky ECM za 1. čtvrtletí 2012

22.05.2012 09:16
Lucemburk, 15. května 2012 – ECM Real Estate Investments AG („ECM“ nebo „Společnost“) oznamuje své konsolidované finanční výsledky dle mezinárodních účetních standardů za 1. čtvrtletí 2012.

Hlavní finanční ukazatele

  • Čistá provozní ztráta na úrovni -2,1 milionu EUR (1. čtvrtletí 2011:- 7,1 milionu EUR)
  • Čistá ztráta po zdanění na úrovni -3,3 milionu EUR (1. čtvrtletí 2011:- 12,4 milionu EUR)
  • Celková aktiva poklesla o 1,6 % na 104,3 milionu EUR (31.12.2011: 106,0 milionu EUR)
  • Celkový kapitál poklesl na úroveň -140,5 milionu EUR (31.12.2011: -133,9 milionu EUR)

Finanční výsledky

  • Za 1. čtvrtletí 2012 nedošlo k žádné významné finanční transakci;

Hlavní události

  • Dnem 15. března 2012, kdy insolvenční soudce rozhodl o řešení insolvenční situace Společnosti formou reorganizace, se společnost nachází v reorganizaci. Astin Capital, reprezentant největších věřitelů, držitelů EUR denominovaných Bonds, byl pověřen vypracováním reorganizačního plánu, který by měl být předložen v termínu do 120 dnů.

Pro získání dalších informací prosím kontaktujte:
Email: info@ecm.cz

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy