RM-SYSTÉM»Události»Konsolidované neauditované hosp. výsledky AAA AUTO za 1Q12 & Prodejní výsledky za 4M12

Konsolidované neauditované hosp. výsledky AAA AUTO za 1Q12 & Prodejní výsledky za 4M12

21.05.2012 09:31
Praha / Budapešť, 21. května 2012 – Podle dnes zveřejněných konsolidovaných hospodářských výsledků navýšila společnost AAA Auto Group N.V. v prvním čtvrtletí 2012 oproti stejnému období minulého roku svůj čistý zisk trojnásobně na úroveň 2,9 milionu eur a to díky silným prodejním výsledkům za první čtvrtletí, výrazně robustnější penetraci finančních služeb, vzrůstajícímu přínosu tržeb ruského provozu skupiny a dalších nově otevřených poboček na hlavních trzích v ČR a na Slovensku, jakožto celkově vyšší provozní a nákladové efektivitě skupiny. Celkové tržby vzrostly v prvním čtvrtletí 2012 meziročně o 22 % na úroveň 76,9 milionu eur, při 42% nárůstu hrubého zisku z prodejů (jež dosáhl výše 20,1 milionu eur) a 79% nárůstu provozního zisku (EBITDA; na výši 5,1 milionu eur).

"Skupina AAA AUTO těžila z velmi dobrých prodejních výsledků za první čtvrtletí roku 2012, jež překonaly trh; z rostoucích příjmů z prodeje finančních služeb a ze silných ziskových marží. Jsme zároveň potěšeni rostoucím přínosem našeho ruského provozu. Naše pobočka v Rusku dosáhla v dubnu výborného výsledku 200 prodaných vozů. Očekáváme tak, že zde dosáhneme bodu zvratu na úrovni čistého zisku již v červnu," komentovala výsledky Karolína Topolová, výkonná provozní ředitelka a zástupkyně generálního ředitele skupiny AAA AUTO.

Celkové tržby skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2012 vzrostly o 21,6 % oproti stejnému období minulého roku na úroveň 76,9 milionu eur, díky 10,2% meziročnímu nárůstu počtu prodaných vozů v prvním čtvrtletí, a stejně tak díky 56,8% nárůstu příjmů z prodeje finančních služeb.

Hrubý zisk z prodejů vzrostl v prvním čtvrtletí roku meziročně o 41,6 % a dosáhl výše 20,1 milionu eur. Hrubá zisková marže přitom posílila na 26,2 % oproti průměrné ziskové marži ve výši 25,9 % za celý rok 2011[1]. Toto zlepšení bylo důsledkem výrazně vyšší penetraci finančních služeb[2] oproti minulému roku a rostoucím příjmům z prodeje doplňkových produktů, jež nesou vysoké ziskové marže. Penetrace finančních služeb vzrostla výrazně z 38,3 % v 1Q 2011 na úroveň 50,4 % v 1Q 2012. Podíl finančních služeb a doplňkových produktů na celkovém hrubém zisku z prodejů skupiny vzrostl na úroveň 62,8 % v prvním čtvrtletí 2012 oproti 56,7 % v prvním čtvrtletí předcházejícího roku.

Spolu s růstem prodejů za první čtvrtletí roku 2012 vzrostly také provozní náklady, a to na úroveň 15,1 milionu eur. Tento nárůst provozních nákladů o 31,4 % překonal 21,6% nárůst celkových tržeb skupiny důsledkem provozních nákladů na ruský provoz skupiny (kde společnost zatím nedosáhla bodu zvratu) a nákladů na otevření nových poboček a zaškolení nového personálu v České republice a na Slovensku. Poměr provozních nákladů vůči tržbám byl však udržen pod úrovní 20 %.

Díky vyšší provozní výkonnosti vzrostl provozní zisk společnosti (EBITDA) za první čtvrtletí roku 2012 o 79.2 % na úroveň 5,1 milionu eur oproti 2,9 milionu eur dosažených o rok dříve.

V prvním čtvrtletí roku 2012 společnost zaúčtovala opravné položky ve výši 0,46 milionu eur na nemovitosti, které skupina drží v Maďarsku a České republice. Na druhé straně, společnost zaznamenala kurzové zisky ve výši 0,55 milionu eur plynoucí především z pohybů směnného kurzu místních měn vůči euru. Žádný z těchto dvou vlivů však neměl materiální vliv na peněžní toky skupiny. Na úrovni finančních nákladů klesly úrokové náklady společnosti meziročně o 13,0 % i přes vyšší potřebu financování pracovního kapitálu plynoucího z rostoucího objemu prodejů za poslední rok a nově otevřených poboček. Pokles úrokových nákladů je výsledkem postupného snižování dluhu skupiny (poměr čistého dluhu k vlastnímu kapitálu[3] byl snížen z 288 % ke konci 1Q 2011 na úroveň 121 % ke konci 1Q 2012).

Důsledkem výrazného zlepšení ve všech klíčových ukazatelích realizovala skupina AAA AUTO zisk před zdaněním ve výši 4,1 milionu eur oproti 1,2 milionu eur dosažených v loňském roce.

Celkový čistý zisk skupiny AAA AUTO vzrostl v prvním čtvrtletí roku 2012 trojnásobně na úroveň 2,8 milionu eur oproti 0,7 milionu eur čistého zisku dosaženého za stejné období minulého roku.

Konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2011 - klíčové ukazatele


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.