RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

17.05.2012 08:39
Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Sídlo: Náchod, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30 IČ: 45534543 svolává v souladu s ustanovením § 184a obchodního zákoníku a článkem 14 stanov a.s. řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 21. června 2012 od 11.00 hodin v sídle společnosti Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod.

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady.
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2011.
  5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.
  6. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku roku 2011.
  7. Určení rozhodného dne příští valné hromady.
  8. Volba členů dozorčí rady.
  9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
  10. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy