RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Česká námořní plavba a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Česká námořní plavba a.s.

16.05.2012 16:19
Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. Sídlo: Praha 10-Strašnice, Počernická 168 IČ: 00001082 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. června 2012 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení.
  2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2011.
  4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2011 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
  5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2011 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2011 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011.
  6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2011, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011.
  7. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2012.
  8. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2012.
  9. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy