RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti ČKD Kutná Hora, a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti ČKD Kutná Hora, a.s.

16.05.2012 16:13
Představenstvo akciové společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná Hora, Karlov č. p. 197, PSČ 284 49, IČ: 00508055, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 224, vůči níž bylo dne 5. 10. 2010 zahájeno insolvenční řízení a dne 23. 2. 2011 byla povolena její reorganizace, svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu s § 333 odst. 2 insolvenčního zákona mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 18. 6. 2012 v 11.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Program jednání:

  1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
  2. Projednání a schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  4. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
  5. Volba nových členů představenstva a dozorčí rady
  6. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy