RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s.

16.05.2012 09:56
Představenstvo akciové společnosti TOMA, a.s. se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 765 82 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22.6.2012 od 9.00 hodin v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. - o podnikání na kapitálovémtrhu
 4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
 5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011
 6. Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
 7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2011
 8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2011
 9. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti a osobě pověřené obchodním vedením
 10. Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
 11. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy