RM-SYSTÉM»Události»Hrubé výhry v 1. čtvrtletí meziročně vzrostly o 15,9 % při stabilní ziskovosti

Hrubé výhry v 1. čtvrtletí meziročně vzrostly o 15,9 % při stabilní ziskovosti

14.05.2012 11:04
AMSTERDAM/Varšava/Praha – Vedoucí sázková společnost ve střední Evropě Fortuna Entertainment Group, N.V., dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2012 hrubých výher (Gross Win) ve výši 30,7 milionu EUR, což je o 15,9 % více než ve stejném období loňského roku. Vyplývá to z předběžných neauditovaných výsledků. Tento skvělý výsledek byl dosažen při stabilní úrovni přijatých sázek (Amounts Staked), které za první tři měsíce roku 2012 činily 113,8 milionu EUR.

"Hlavním tahounem dvouciferného růstu hrubých výher a další klíčových parametrů v divizi kurzových sázek byla především úspěšná expanze sázení přes internet na všech našich hlavních trzích, včetně nově regulovaného Polska," uvedl Wilf Walsh, místopředseda představenstva a dočasný generální ředitel Fortuna Entertainment Group. "To, spolu se stabilizací pobočkového sázení, umožnilo Fortuně vykázat solidní výsledky a zároveň pokračovat v rozvoji loterijního byznysu v České republice."

Kurzové sázky

V průběhu prvních tří měsíců dosáhly přijaté sázky (Amounts Staked) úrovně 108,6 milionu EUR, což je o 4,9 % méně než ve stejném období loňského roku. Ačkoliv objem sázek přijatých v prvním čtvrtletí v meziročním srovnání poklesl, byl stále vyšší než suma sázek přijatých ve druhém, třetím a čtvrtém kvartále roku 2011.

Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení meziročně vzrostly o 6,1 % a činily 28,1 milionu EUR.

Na vykázané výsledky měl vliv především růst příjmů z on-line sázení. Hrubé výhry z kurzového sázení přes internet se v prvním čtvrtletí zvýšily o 24,2 % na 10,2 milionu EUR, zejména díky růstu na polském a českém trhu.

Gross Win z kurzového sázení na pobočkách činil v prvním čtvrtletí 18 milionů EUR, což je meziročně o 1,9 % méně. Tento mírný pokles se týkal především rozvinutějšího českého trhu, zatímco hrubé výhry z pobočkových sázek na Slovensku a Polsku zůstaly na stejné úrovni respektive mírně vzrostly.

EBITDA z kurzového sázení dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2012 9,6 milionu EUR, což je o 13,8 % vice než v prvním čtvrtletí roku 2011. Tento výsledek odráží rostoucí ziskovost firmy a zodpovědnou kontrolu nákladů.

Kurzové sázky - Polsko

Polsko mělo 13,1% podíl na celkových přijatých sázkách (Amounts Staked) skupiny v prvním čtvrtletí roku 2012 oproti 11,9 % v roce 2011. Celkové přijaté sázky v Polsku dosáhly v prvním čtvrtletí 14,9 milionu EUR, což je o 9,9 % více než v loňském roce. Díky spuštění kurzového sázení přes internet v Polsku, dokázala Společnost zvrátit klesající trend u přijatých sázek z předešlého období.

Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení dosáhly v Polsku 6,1 milionu EUR, což je meziročně o 14,7 % více. Hrubé výhry z nově spuštěného on-line sázení činily 619 tisíc EUR. Hrubé výhry ze sázek na pobočkách vzrostly v prvním čtvrtletí letošního roku o 3,2 % na 5,5 milionu EUR.

Změna regulace internetového sázení umožnila Fortuně spuštění on-line služeb na konci ledna 2012. Fortuna spustila internetové sázení jako vůbec první licencovaný operátor v Polsku. Ještě před startem se předregistrovalo více než 20 000 zákazníků. V současné době má společnost v Polsku přes 9 000 plně registrovaných internetových zákazníků.

V polovině března získala polská pobočka Fotruna Entertainment Group - společnost Fortuna zakłady bukmacherskie - povolení polského ministerstva financí k provozování 80 nových sázkových míst. Většina z nich byla předtím vlastněna firmou Tipsport PL kontrolovanou českou sázkovou kanceláří TIPSPORT, a.s. Tato akvizice umožnila Fortuně rozšířit dále svou pobočkovou síť v Polsku na celkem 474 prodejních míst a stát se tak co do počtu poboček největší sázkovou kanceláří na trhu. Výsledky z těchto nových poboček budou plně konsolidovány ve výsledcích reportovaných v dalším čtvrtletí.

Kurzové sázky - Česká republika

Kurzové sázení v České republice generovalo v prvním čtvrtletí 51 % celkových přijatých sázek společnosti. Tento podíl se snížil oproti 53,3 % ve stejném období loňského roku. Celkové přijaté sázky dosáhly úrovně 58,1 milionu EUR, tedy o 4,6% méně než v prvním čtvrtletí roku 2011.

Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení vzrostl v prvním kvartále oproti loňskému roku o 7,0 % na 12,6 milionu EUR. Tento růst byl způsoben především rozvojem internetového sázení: hrubé výhry z on-line segmentu se meziročně zvýšily o 32,3 % a dosáhly 5,8 milionu EUR. Oproti tomu hrubé výhry ze sázení na pobočkách v České republice poklesly v meziročním srovnání o 8,0 % na úroveň 6,8 milionu EUR.

Kurzové sázky - Slovensko

Podíl Slovenska na celkových přijatých sázkách (Amounts Staked) skupiny poklesl z 34,4 % v prvním čtvrtletí roku 2011 na 30,4 % za stejné období letošního roku. Celkové přijaté sázky činily 34,6 milionu EUR, tedy o 11,6 % méně než v roce 2011.

Hrubé výhry dosáhly v prvním čtvrtletí 9,3 milionu EUR, tedy stejné úrovně jako rok před tím (pokles o 0,1 %). Hrubé výhry z internetového sázení byly 3,7 % milionu EUR, o 1,7 % méně než v roce 2011. Hrubé výhry ze sázení na pobočkách na Slovensku vzrostly o 1,3 % na 5,6 milionu EUR.

Kurzové sázky - FortunaWin

Přijaté sázky ve společnosti FortunaWin sídlící na Maltě byly v prvním čtvrtletí letošního roku 1 milion EUR, což je o 75 % více ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2011. Hrubé výhry byly 40 tisíc EUR, o 8,1 % více než ve stejném období loňského roku.

Loterie v České republice

Přijaté sázky v Loterii Fortuna dosáhly během prvních tří měsíců roku 2012 výše 5,2 milionu EUR. Hrubé výhry z loterie byly 2,6 milionu EUR. Tato čísla nelze srovnávat s prvním čtvrtletím loňského roku před spuštěním loterie.

Ve stejném období byla EBITDA z loterijní činnosti záporná -1,2 milionu EUR, a to především kvůli nákladům na marketing a na další rozvoj distribuční sítě.

Na konci dubna 2012 oznámila Fortuna start nové loterijní hry SUPERLOTO, která se má stát hlavní číselnou hrou v nabídce firmy. Tato nová loterie byla spuštěna 2. května 2012.

Mechanika SUPERLOTA bude podobná stávající hře Loto. Opět se volí 6 ze 49 čísel a k tomu barva, tentokrát ale jedna ze čtyř. Losování probíhá třikrát týdně (namísto současných dvou losování) a cen jednoho sloupečku na sázence je pouze 12 korun (0,5 EUR). SUPERLOTO bude na výhrách vyplácet 55% z objemu přijatých sázek. Sázenky jsou v prodeji v celé prodejní síti Fortuny, tedy na pobočkách, na novinových stáncích a v prodejnách tabáku, ve velkých nákupních centrech i u menších nezávislých prodejců po celé České republice.

V lednu 2012 uvedla Fortuna na trh čtyři nové emise stíracích losů - Zlatá cihla, Medvídci, Šťastná podkova a Pavouček štěstí a dále bude rozvíjet jejich portfolio.

Výsledky Skupiny

Celkové přijaté sázky Fortuna Entertainment Group v prvním čtvrtletí roku 2012 byly 113,8 milionu EUR, což představuje stabilní výkonnost ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (mírný meziroční pokles o 0,3 %). Celkové hrubé výhry (Gross Win) dosáhly vynikajícího výsledku 30,7 milionu EUR a vzrostly ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2011 o 15,9 %.

EBITDA za první tři měsíce roku 2012 zůstala na úrovni 8,4 milionu EUR, což je výsledkem růstu EBITDA z kurzového sázení o 13,8 % na 9,6 milionu EUR a negativní EBITDA z loterie ve výši 1,2 milionu EUR.

Dividenda

Představenstvo společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. rozhodlo na svém zasedání dne 5. dubna 2012 v Praze, že navrhne nadcházející valné hromadě akcionářů hrubou dividendu ve výši EUR 0,23 na jednu akcii. Řádná valná hromada akcionářů se uskuteční 25. května 2012 v Amsterdamu. Rozhodným dnem pro vznik nároku na dividendu je 8. červen 2012. Dne 6. června budou akcie obchodovány již bez nároku na výplatu dividendy. K samotné výplatě dividendy by mělo dojít 25. června 2012.

Ve vykazovaném období nedošlo k žádným dalším materiálním transakcím nebo změnám ve finanční pozici Skupiny, než které jsou uvedeny v této zprávě. Stejně tak si nejsou statutární orgány vědomy jakýchkoliv jiných materiálních událostí, transakcí nebo změn ve finanční pozici Skupiny, ke kterým by došlo v období mezi 1. lednem 2012 a 10. květnem 2012 včetně - dnem zveřejnění této mezitímní zprávy.

Příloha - Vybrané ukazatele hospodaření (konsolidované, neauditované)


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.