RM-SYSTÉM»Události»Oznámení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

Oznámení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

31.01.2002 00:00
ČESKÝ TELECOM, a.s oznamuje uveřejnění prospektu cenného papíru týkajícího se akcií v souvislosti s přijímáním tranše 86 964 250 ks akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., na majitele o jmenovití hodnotě 100 Kč na jednu akcii ISIN: CZ0009093209 k obchodování na veřejném trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. a společností RM-SYSTÉM, a.s. V této souvislosti nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu společnosti.

Prospekt byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/264/2001/1 dne 19. 12. 2001. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 12. 2001.

Prospekt je v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, v platném znění k dispozici ve formě brožury bezplatně poskytované v sídle společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.– od 9.30 hod. do 16.00 hod. ve všední dny, dále v sídle organizátorů veřejného trhu Burza cenných papírů Praha, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1, RM-SYSTÉM, a.s., Podvinný mlýn 6, 180 18 Praha 9, a dále v ĆESKÉ SPOŘITELNĚ, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, KOMERČNÍ BANCE, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, a Československé obchodní bance, a.s., Na Příkopě 14/854, 115 20 Praha 1.

Zdroj:
ČESKÝ TELECOM, a.s.
IČ: 60193336
Sídlo: Olšanská 55/5,
130 34 Praha 3
ČESKÝ TELECOM, a.s oznamuje uveřejnění prospektu cenného papíru týkajícího se akcií v souvislosti s přijímáním tranše 86 964 250 ks akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., na majitele o jmenovití hodnotě 100 Kč na jednu akcii ISIN: CZ0009093209 k obchodování na veřejném trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. a společností RM-SYSTÉM, a.s. V této souvislosti nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu společnosti.

Prospekt byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/264/2001/1 dne 19. 12. 2001. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 12. 2001.

Prospekt je v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, v platném znění k dispozici ve formě brožury bezplatně poskytované v sídle společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.– od 9.30 hod. do 16.00 hod. ve všední dny, dále v sídle organizátorů veřejného trhu Burza cenných papírů Praha, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1, RM-SYSTÉM, a.s., Podvinný mlýn 6, 180 18 Praha 9, a dále v ĆESKÉ SPOŘITELNĚ, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, KOMERČNÍ BANCE, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, a Československé obchodní bance, a.s., Na Příkopě 14/854, 115 20 Praha 1.

Zdroj:
ČESKÝ TELECOM, a.s.
IČ: 60193336
Sídlo: Olšanská 55/5,
130 34 Praha 3

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy