RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o valné hromadě společnosti PEGAS NONWOVENS SA

Oznámení o valné hromadě společnosti PEGAS NONWOVENS SA

14.05.2012 10:48
TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (ŘVH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v pátek dne 15. června 2012 v 11:00 hod. středoevropského času (SEČ), za účelem projednání následujících bodů programu jednání a hlasování o nich

Program jednání:

  1. Volba orgánů valné hromady.
  2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a zprávu představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
  3. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
  4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a výplata dividend ve výši 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii.
  5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2011 a v souvislosti s ním.
  6. Jmenování členů představenstva společnosti PEGAS.
  7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d'entreprises"), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2012.
  8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2012.
  9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2012..
  10. Různé.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy