RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Pražská plynárenská, a.s.

11.05.2012 12:37
Představenstvo akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ: 60193492 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 14. 6. 2012 s časem zahájení od 14.00 hodin na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08.
  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2011 včetně stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2011 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
  6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2011
  7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
  8. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání Společnosti
  9. Rozhodnutí o změnách stanov Společnosti
  10. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. 6. 2012. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva mají akcionáři Společnosti, uvedení ve výpisu z emise k tomuto rozhodnému dni.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy