RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady Šmeral Brno a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady Šmeral Brno a.s.

11.05.2012 10:40
Představenstvo akciové společnosti Šmeral Brno a.s. Sídlo: Brno, Křenová 65c IČ: 46346139 svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 12. 6. 2012 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Brně, Křenová 65c.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2011 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2011.
  4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2011 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2011.
  6. Volba člena představenstva.
  7. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady na rok 2012.
  8. Určení auditora společnosti.
  9. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 5. 6. 2012.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy