RM-SYSTÉM»Události»Skupina ČEZ dosáhla v prvním čtvrtletí 2012 čistého zisku 14,4 miliardy korun

Skupina ČEZ dosáhla v prvním čtvrtletí 2012 čistého zisku 14,4 miliardy korun

10.05.2012 09:51
Výnosy energetické Skupiny ČEZ meziročně vzrostly o 4 miliardy korun (o 7 procent) a dosáhly výše 60,8 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně poklesl o 0,3 miliardy korun (o 1 procento) a dosáhl výše 26,3 miliardy korun, čistý zisk meziročně poklesl o 2,8 miliardy korun (o 16 procent) a dosáhl 14,4 miliardy korun. Hlavním důvodem meziročního poklesu zisku bylo nepříznivé tarifní rozhodnutí regulátora v Albánii a mimořádné derivátové a kurzové zisky v prvním čtvrtletí 2011. Za celý letošní rok Skupina ČEZ očekává meziročně vyšší čistý zisk ve výši 41,0 miliardy korun.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy