RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti České vinařské závody a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti České vinařské závody a.s.

10.05.2012 09:37
Představenstvo akciové společnosti České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ: 601 93 182 oznamuje, že svolává na den 15. 6. 2012 od 10.00 hodin řádnou valnou hromadu do zasedací místnosti administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží)

Pořad jednání:

 1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
 5. Volba člena dozorčí rady
 6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011
 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
 8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2011
 9. Jmenování členů výboru pro audit, schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn
 10. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013
 11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
 12. Závěr

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy