RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

04.05.2012 09:35
Představenstvo akciové společnosti KAROSERIA a.s. Sídlo: Brno, Heršpická 758/13 IČ: 46347453 oznamuje, že svolává na den 30. května 2012 v 11.30 hodin řádnou valnou hromadu do zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II. poschodí).

Pořad jednání:

 1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, její projednání a schválení včetně předložení zprávy představenstva podle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.
 5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011
 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
 7. Volba člena dozorčí rady
 8. Projednání a schválení rozdělení zisku
 9. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
 10. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013 a 2014
 11. Volba výboru pro audit, schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a schválení jejich odměn
 12. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy