RM-SYSTÉM»Události»Skupina AAA AUTO zveřejnila své auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2011

Skupina AAA AUTO zveřejnila své auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2011

27.04.2012 16:08
Praha / Budapešť, 27. dubna 2012 – Auditované hospodářské výsledky, které společnost AAA Auto Group N.V. dnes zveřejnila, potvrzují, že společnost v roce 2011 dosáhla zatím svého nejvyššího čistého a provozního zisku, a to i ve srovnání s jejich úrovní před finanční krizí. V souladu s předběžnými výsledky, které společnost publikovala dne 29. března 2012, se čistý zisk oproti roku 2010 zdvojnásobil na úroveň 10,3 milionu eur při provozním zisku 22,0 milionu eur (meziročně +64 %) a celkovém obratu 276,3 milionu eur (+35 % meziročně).

"Auditované výsledky za rok 2011 potvrzují pro skupinu AAA AUTO mimořádně silné výsledky z pohledu dosaženého čistého zisku. Společnost je nyní významnou měrou ziskovější při nižších objemech prodejů, než byla v období před krizí. Naším cílem je udržet ziskovost skupiny na této úrovni také v průběhu letošního roku,i přes nejistou ekonomickou situaci a navýšit čistý zisk skupiny o dalších 20 % oproti úrovni roku 2011 při nejméně pětiprocentním růstu prodejů," komentoval auditované hospodářské výsledky za rok 2011 Anthony James Denny, generální ředitel skupiny AAA AUTO.

Dle auditovaných hospodářských výsledků skupina AAA AUTO za rok 2011 utržila celkem 276,3 milionů eur na všech svých trzích v České republice, Slovensku a Rusku, což ve srovnání s celkovými tržbami skupiny za rok 2010 představuje nárůst o 34,8 %. Z toho tržby z prodeje vozů činily 230,0 milionu eur (což je o 31,9 % meziročně více), zbývajících 46,3 milionu eur tvoří tržby z prodeje finančních služeb a doplňkových produktů (meziročně + 51,4 %). Tržby na hlavním trhu skupiny v České republice vzrostly meziročně o 38 %, na Slovensku o 22 %.

Hrubý zisk z prodejů vzrostl meziročně o 35,3 % na úroveň 71,5 milionu eur, zatímco hrubá zisková marže (jež měří ziskovost prodejů společnosti) vzrostla v roce 2011 na svou doposud nejvyšší úroveň 25,9 %.

Spolu s oživením prodejů vzrostly v roce 2011 také provozní náklady, a to o 19,4 % na úroveň 50,6 milionu eur, z čehož personální náklady, jež představují největší nákladovou položku tvořící 52 % celkových provozních nákladů společnosti, vzrostly o 24,6 % důsledkem návaznosti platů prodejců na růst prodejů a hrubého zisku. Vzhledem k tomu, že celkový kontrolovaný nárůst provozních nákladů (+ 22 %) byl přesto udržen pod úrovní nárůstu celkových tržeb (+ 35 %), poměr provozních nákladů k tržbám se podařilo snížit z 20,7 % v roce 2010 na 18,3 % za rok 2011.

Mimořádné zlepšení provozní výkonnosti skupiny se promítlo v 64,3% nárůstu provozního zisku (EBITDA) na úroveň 22,0 milionu eur, ve srovnání s 13,4 milionu eur[1] dosaženými v roce 2010. Ve srovnání s úrovní před krizí, se provozní výkonnost výrazně zvýšila, a to díky úsporným, personálním a dalším restrukturalizačním opatřením, které Společnost implementovala v průběhu ekonomické recese a jejichž efekt se nyní plně projevil. Důsledkem toho skupina AAA AUTO vytvořila provozní zisk, který byl na téměř dvojnásobné výši oproti roku 2007[2], a to na polovičním objemu prodejů.

Provozní ziskovost, měřena marží EBITDA, vzrostla v roce 2011 na svou doposud nejvyšší úroveň 8,0 % oproti 6,5 % v roce 2010.

V roce 2011 společnost vytvořila také opravné položky vůči hodnotě nemovitostí, které skupina vlastní v Maďarsku a Polsku, ve výši 1,1 milionu eur vzhledem k situaci na tamních realitních trzích. Výše úrokových nákladů meziročně klesla o 5,4 % na úroveň 1,8 milionu eur v důsledku programu postupného snižovaní celkového zadlužení Skupiny, který společnost zavedla, a jež zároveň snížil poměr čistého dluhu k vlastnímu kapitálu [3] z 275 % ke konci 2010 na 138 % ke konci 2011. Společnost vykázala také kurzové ztráty ve výši 2,7 milionu eur - primárně na základě oslabení kurzu maďarského forintu - z čehož převážná část kurzových ztrát byla však nerealizovaná a neměla tak vliv na peněžní toky Společnosti.

Zisk před zdaněním se v roce 2011 oproti roku 20101 více než zdvojnásobil a dosáhl úrovně 14,0 milionu eur.

Skupina AAA AUTO zakončila rok 2011 s celkovým konsolidovaným čistým ziskem ve výši 10,3 milionu eur, což je dvojnásobná výše oproti 5,1 milionu eur čistého zisku dosaženého v roce 2010. Čistý zisk skupiny zahrnuje také čistou ztrátu z nově spuštěného provozu v Rusku ve výši 0,7 milionu eur. Společnost očekává, že její první ruská pobočka dosáhne bodu zvratu na úrovni čistého zisku v polovině roku 2012.

Auditované výsledky potvrzují předběžné výsledky za rok 2011, které společnost publikovala 29. března 2012. Upozorňujeme, že k roku 2011 byly všechny zbývající ukončené provozy reklasifikovány do pokračujících provozů. Aby byly hospodářské výsledky za rok 2011 meziročně plně srovnatelné, stejná zpětná reklasifikace byla provedena take u hospodářských výsledků za rok 2010[4]. Od roku 2011 dále tak budou všechny provozy skupiny již klasifikovány jako pokračující.

Společnost AAA Auto Group N.V. dnes vydala také Výroční zprávu za rok 2011 s auditovanou účetní uzávěrkou. Elektronická verze výroční zprávy je ke stažení na internetových stránkách společnosti www.aaaauto.cz v sekci O nás / Pro investory / Publikace.

Auditované konsolidované finanční výkazy


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.