RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada E4U rozhodla o rozdělení zisku

Valná hromada E4U rozhodla o rozdělení zisku

26.04.2012 08:21
E4U se zaměřuje na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Valná hromada společnosti se konala dne 18.4.2012 v Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích. Valná hromada rozhodla o vyplacení dividend ve výši 5,60 Kč na akcii. Společnost, která jako jediná v roce 2011 vstoupila na Burzu cenných papírů Praha, vyplatila již v loňském roce dividendu ve stejné výši. Méně než osm měsíců po burzovním listingu dochází ke schválení další výplaty dividend.

Valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení individuálního zisku společnosti následovně:
Čistý zisk ve výši 15.823.256,36 Kč bude rozdělen takto: částka ve výši 791.162,82 Kč bude přidělena do rezervního fondu společnosti, částka ve výši 1.638.909,54 Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let, celkem 13.393.184,- Kč, tj. 5,60 Kč/1 akcii, bude vyplaceno formou dividend.
Došlo ke schválení následujícího splátkového kalendáře:

  • 24.5.2012 rozhodný den pro výplatu první části dividendy roku 2012
  • 31.5.2012 výplata první části dividendy (2,80 Kč/akcii)
  • 23.11.2012 rozhodný den pro výplatu druhé části dividendy roku 2012
  • 30.11.2012 výplata druhé části dividendy (2,80 Kč/akcii)

Stabilní dividendová politika patří mezi nejvyšší priority společnosti. E4U byla první společností v České republice, která již v loňském roce vyplácela dividendy všem akcionářům bezhotovostně prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů. Stejně tak tomu bude v letošním roce.
Další informace, včetně výroční zprávy, budou zveřejněny do konce dubna.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.