RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s.

03.04.2012 12:09
Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 svolává v souladu s ustanoveními § 184 a §184a obchodního zákoníku a čl. 9 odst.2 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,která se bude konat v pátek dne 20. dubna 2012 od 10.00 hod., v sídle České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2011; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2012
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2011
 5. Zpráva výboru pro audit za rok 2011
 6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2011, rozdělení zisku, odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit
 7. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011
 8. Určení externího auditora pro rok 2012
 9. Změna stanov
 10. Volba členů dozorčí rady a člena výboru pro audit
 11. Závěr

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.