RM-SYSTÉM»Události»Výsledky ECM za finanční rok 2011

Výsledky ECM za finanční rok 2011

23.04.2012 11:38
Lucemburk, 20. dubna 2012 – ECM Real Estate Investments AG („ECM“ nebo „Společnost“) oznamuje své roční konsolidované a auditované finanční výsledky dle mezinárodních účetních standardů za finanční rok 2011.

Hlavní finanční ukazatele

  • Čistá ztráta po zdanění na úrovni -66,3 milionu EUR (2010:- 94,5 milionu EUR)
  • Celková aktiva poklesla o 32 % na 106 milionu EUR (2010: 156 milionu EUR)
  • Celkový kapitál poklesl na úroveň -133,9 milionu EUR (2010: -72,8 milionu EUR)

Hlavní provozní ukazatele

  • prodej domů projektu Rezidence Unhošť v prodejní ceně 4,477 mil EUR; prodej aktiv společnosti Lunzie (projekt Parkview II) v celkové ceně aktiv 5,913 mil EUR
  • V roce 2011 došlo k výraznému snížení tržních hodnot nemovitostních projektů vlivem přecenění -24,6 mil EUR, opravných položek a tvorbou rezerv -18,3 mil EUR.

Reorganizace

  • Dnem 15. března 2012, kdy insolvenční soudce rozhodl o řešení insolvenční situace Společnosti formou reorganizace, se společnost nachází v reorganizaci. Astin Capital, reprezentant největších věřitelů, držitelů EUR denominovaných Bonds, byl pověřen vypracováním reorganizačního plánu, který by měl být předložen v termínu do 120 dnů.

 

Pro získání dalších informací prosím kontaktujte:
Email: info@ecm.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy