RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Mariánské Lázně a. s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Mariánské Lázně a. s.

12.04.2012 12:01
Představenstvo společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. Sídlo: Mariánské Lázně, Masarykova 22/5, okres Cheb IČ: 45359113 svolává řádnou valnou hromadu (dále VH) na 17. května 2012 v 9.00 hodin do budovy Společenského domu Casino (u Hotelu Nové Lázně) Mariánské Lázně, Reitenbergerova 95/4

Program jednání:

 1. Zahájení VH, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH
 2. Předložení a schválení jednacího řádu VH
 3. Předložení a schválení návrhu na orgány VH
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2011
 5. Předložení a schválení výroční zprávy, zprávy představenstva a zprávy o vztazích za rok 2011
 6. Předložení a schválení účetní závěrky zpracované ke dni 31. 12. 2011
  a zprávy auditora
 7. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
 8. Předložení a schválení auditora
 9. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2012 a další léta
 10. Ukončení VH

Právo účastnit se a hlasovat na VH mají právnické i fyzické osoby,
které jsou jako akcionáři zapsány v registru SCP k závěru rozhodného
dne 10. května 2012.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy