RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

12.04.2012 11:58
Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 451 93 665 svolává řádnou VALNOU HROMADU na 17. květen 2012 od 10.00 hodin do hotelu Mamaison Business & Conference Hotel Imperial, Ostrava, Tyršova 6,

Pořad jednání:

 1. Zahájení.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob ověřených sčítáním hlasů.
 4. Prezentace těchto materiálů:
  a) Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
  b) Řádná účetní závěrka za rok 2011.
 5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
 6. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011.
 7. Schválení
  a) výroční zprávy za rok 2011, řádné účetní závěrky za rok 2011
  b) rozdělení zisku dosaženého za rok 2011 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2012 včetně výroční zprávy za rok 2012 a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojenými osobami) za rok 2012.
 9. Volba členů dozorčí rady
 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně rozhodnutí o odměňování za výkon této funkce
 11. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy