RM-SYSTÉM»Události»Návrh na dividendu ČEZ: 45 Kč

Návrh na dividendu ČEZ: 45 Kč

03.04.2012 09:19
Představenstvo energetické společnosti ČEZ na svém včerejším zasedání rozhodlo o návrhu na výši dividendy ze zisku loňského roku, který bude předkládat letošní valné hromadě akcionářů. Představenstvo bude navrhovat hrubou dividendu ve výši 45 korun na jednu akcii (nominální hodnota 100 Kč).

Celkem je na dividendy určeno 24,2 mld. Kč. Majoritní vlastník, tedy stát, obdrží zhruba 16,9 mld. Kč.
Návrh na dividendu je tak v souladu s platnou dividendovou politikou, kdy výplatní poměr dividend (pay-out ratio) je 50 - 60 % čistého konsolidovaného zisku bez vlivu mimořádných příjmů. Částka navrhovaná k výplatě za rok 2011 představuje 59,4% z konsolidovaného zisku po zdanění.

Představenstvo společnosti dále rozhodlo, že řádná valná hromada ČEZ, a. s., bude svolána na den 26. června 2012. Bližší údaje budou uvedeny v oznámení o konání valné hromady, které bude zveřejněno v zákonném termínu, tedy minimálně 30 dnů před jejím konáním.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy