RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

29.03.2012 12:45
Predstavenstvo akciové společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSC 657 02 IC: 49970607 svolává řádnou valnou hromadu na úterý 22. května 2012 od 10.00 hodin do velké zasedací místnosti v sídle společnosti v Brne, Plynárenská 499/1.

Program jednání:

  1. Zahájení, volba orgánu valné hromady
  2. Zpráva predstavenstva o podnikatelské cinnosti spolecnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdelení zisku vcetne stanovení výše a zpusobu vyplacení dividend a tantiém a prídelu do jednotlivých fondu
  3. Zpráva dozorcí rady o kontrolní cinnosti v roce 2011, o prezkoumání úcetní záverky za rok 2011, vcetne výroku auditora a návrhu na rozdelení zisku, vcetne stanovení výše a zpusobu vyplacení dividend a tantiém a prídelu do jednotlivých fondu a o prezkoumání zprávy predstavenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
  4. Schválení zprávy predstavenstva o podnikatelské cinnosti spolecnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, úcetní záverky za rok 2011, návrhu na rozdelení zisku vcetne stanovení výše a zpusobu vyplacení dividend a tantiém a prídelu do jednotlivých fondu
  5. Urcení auditora k overení úcetní záverky pro rok 2012
  6. Odvolání a volba clenu dozorcí rady
  7. Schválení smluv o výkonu funkce clenu dozorcí rady
  8. Schválení nominace na cleny dozorcí rady spolecnosti JMP Net, s.r.o.
  9. Rozhodnutí o zmene stanov spolecnosti
  10. Záver

Další informace a dokumenty ke konání řádné valné hromady naleznete na stránkách společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy