RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o stanovení ceny

Oznámení o stanovení ceny

28.03.2012 08:23
Praha, 27. března 2012 – Společnost ČEZ, a. s., úspěšně stanovila cenu pro svoji emisi dluhopisů splatných v roce 2022 v celkové jmenovité hodnotě USD 700 000 000 s ročním výnosem 4,25 % a emisi dluhopisů splatných v roce 2042 v celkové jmenovité hodnotě USD 300 000 000 s ročním výnosem 5,625 %. Emise je realizována v rámci private placement nabídky dluhopisů učiněné kvalifikovaným institucionálním investorům (qualified institutional buyers) podle Pravidla 144A Zákona o cenných papírech Spojených států americký z roku 1933, v platném znění („Zákon o cenných papírech“), a mimo území Spojených států amerických určitým neamerickým subjektům podle Pravidla S (Regulation S) Zákona o cenných papírech. Očekávané datum emise je kolem 3. dubna 2012. V této souvislosti má společnost ČEZ, a. s. v úmyslu uzavřít USD/EUR měnový swap ve výši celkové jmenovité hodnoty dluhopisů a veškerých úroků splatných do dne splatnosti dluhopisů.

Důležité upozornění
Toto oznámení nepředstavuje ani nezakládá (ať již zcela nebo zčásti) žádost nebo nabídku ke
koupi nebo úpisu cenných papírů ve Spojených státech amerických. Uvedené dluhopisy nebyly a ani nebudou registrovány dle Zákona o cenných papírech a nemohou být nabízeny či prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace nebo aplikovatelné výjimky z požadavků na registraci dle tohoto zákona. Dluhopisy nebudou veřejně nabízeny ve Spojených státech amerických.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy