RM-SYSTÉM»Události»ČEZ vyzval Světovou banku k řešení situace v Albánii

ČEZ vyzval Světovou banku k řešení situace v Albánii

27.03.2012 07:40
Albánská distribuční společnost patřící do Skupiny ČEZ dnes Světové bance odeslala notifikační dopis, ve kterém ji vyzývá ke krokům, jenž by odvrátily uplatnění dojednaných garancí při privatizaci jediné albánské distribuční společnosti v roce 2009.

Základním důvodem dnešního kroku je kromě řady skutečností zvláště fakt, že regulátor zvýšil státnímu výrobci, který je monopolním dodavatelem elektřiny pro naší distribuční společnost, roku na rok prodejní ceny elektřiny o 91 procent. Tento fakt však regulátor nijak nepromítl do ceny pro koncové zákazníky, čímž veškerá váha tohoto rozhodnutí padla výhradně na vrub naší společnosti. Distribuční společnost CEZ Shpërndarje tak bohužel od ledna 2012 začala generovat ztrátu, která se každým dnem zvyšuje.
Po týdnech jednáních došlo před třemi týdny k dohodě, ve které se CEZ Shpërndarje s albánskou vládou dohodla na vzájemném zápočtu pohledávek - CEZ Shpërndarje vůči státu a jeho organizacím a opačně. Realizace dohody byla podmíněna dofinancováním CEZ Shpërndarje ze strany majoritního vlastníka výměnou za narovnání tarifního rozhodnutí. Bohužel do dnešního dne nebyly nastaveny odpovídající regulatorní podmínky, které by zajistily návratnost vložených prostředků.
CEZ Shpërndarje tak musela přistoupit ke krokům, které mají předejít uplatnění garance Světové banky pro neplnění regulatorních závazků ze strany albánské vlády, ke kterým se albánské úřady zavázaly při privatizace jediného albánského distributora do rukou ČEZ v roce 2009. V pondělí tedy CEZ Shpërndarje odeslala Světové bance dopis upozorňující na vzniklou situaci, ve kterém ji vyzývá ke krokům pro odvrácení uplatnění garance ve výši 60 mil. EUR. Zároveň management CEZ Shpërndarje na svou situaci způsobenou postupem albánského regulátora musel reagovat a o vzniklých platebních potížích informovat albánské úřady a dodavatele.
Záchranných mechanismů, které ČEZ může v případě albánské distribuce uplatnit, je několik. ČEZ, resp. jeho albánská distribuční společnost, může po albánské vládě vymáhat kompenzace škod, které mu regulátor rozhodnutím o výši tarifů způsobuje. Část případných kompenzací je však zajištěna právě zárukou Světové banky. V případě že se situace v následujících dnech nevyřeší může dojít i na uplatnění garance Světové banky a dalších záchranných mechanismů.
ČEZ nijak kroky, které podstupuje, netěší, je však jeho povinností postupovat tak, aby ochránil hodnotu společnosti pro investory a akcionáře. Paralelně s těmito kroky CEZ Shpërndarje pokračuje v jednáních s albánskou stranou a věří ve smírné řešení.
ČEZ získal majoritní 76%-ní podíl v jediné distribuční společnosti v Albánii v privatizačním tendru v červnu roku 2009.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy