RM-SYSTÉM»Události»Sazby ČNB zůstanou pravděpodobně stabilní

Sazby ČNB zůstanou pravděpodobně stabilní

26.03.2012 10:26
Počátkem 12. týdne jsme se dočkali kosmetického vylepšení cílové ceny akcií Erste Group ze strany Goldman Sachs z 30 EUR na 31 EUR. Merrill Lynch naopak upravil směrem dolů své doporučení pro akcie ČEZ na „neutral“ a ve stejném duchu pokračovalo HSBC, které snížilo cílovou cenu pro Telefónicu na 430 Kč z 450 Kč. Doporučení však ponechalo na stupni „overweight“. Ve čtvrtek jsme se od pana Singera, guvernéra České Národní Banky dozvěděli, že pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné události, zůstanou v tomto roce úrokové sazby spíše stabilní. Téměř dva roky tak drží ČNB dvoutýdenní repo sazbu na historickém minimu 0,75 %. Vzhledem k tomu, že vyhlídky hospodaření růstu jsou nadále slabé, nedají se tak očekávat výrazné změny. Singer zároveň upozornil, že při rozhodování o sazbách odhlíží ČNB od výkyvů způsobených jednorázovými faktory. Inflace se v únoru vyšplhala 3,7 % v meziročním srovnání. Podle ČNB stojí za vzestupem cen jednorázové faktory a inflace směrodatná pro nastavení měnové politiky zůstává mírná. V pátek se o největší rozruch postarala společnost KIT Digital, když firma reportovala změny ve vedení. Bouřlivá reakce trhu srazila během několika málo minut akcie téměř o 25 % dolů.

ČEZ založil dceřinou společnost Elektrárna Počerady
Po schválení orgány společnosti došlo k založení nové dceřiné společnosti Elektrárna Počerady, a. s., stoprocentně vlastněnou ČEZ, a. s. V tuto chvíli půjde o „prázdnou" firmu bez majetku. Energetická společnost ČEZ rovněž zahájila kroky vedoucí k vyčlenění počeradské elektrárny do této samostatné dceřiné společnosti v průběhu letošního roku.
Důvodem tohoto kroku je nejistota dodávek uhlí od roku 2013 s ohledem na dosud neskončená jednání s dodavatelem paliva, společností Czech Coal. Vyčlenění elektrárny Počerady umožní flexibilitu ve strategických jednáních o dodávkách paliva pro klasické elektrárny ČEZ s externími dodavateli pro období po roce 2012 a dovolí jeho případný prodej či směnu, pokud se k tomu vedení společnosti ČEZ rozhodne.
Samotné vyčlenění části aktiv do dceřiné společnosti podléhá schválení Valnou hromadou
společnosti ČEZ, a. s. Elektrárna Počerady provozuje pět bloků s instalovaným výkonem 5x200 MW. Do provozu byly jednotlivé uváděny v letech 1970 - 1977, v 90. letech byla elektrárny odsířena a její provoz ekologizován. Ročně elektrárna vyrobí cca 6 TWh elektřiny spalováním hnědého uhlí z 5 km vzdáleného lomu Vršany.

Fortuna rozšiřuje polskou prodejní síť o bývalé pobočky Tipsportu
Amsterdam - Fortuna zakłady bukmacherskie získala povolení polského Ministerstva financí na provozování kurzových sázek v 80 nových pobočkách. Většina z těchto prodejních míst původně patřila polskému Tipsportu. Díky jejich převzetí Fortuna rozšíří polskou pobočkovou síť již na 474 prodejních míst. Fortuna se tak stává polskou sázkovou kanceláří s nejhustší maloobchodní sítí. V lednu společnost také jako první na polském trhu získala licenci na provozování kurzových sázek prostřednictvím internetu na www.efortuna.pl.
„Soustředění na rozvoj poboček je nadále důležitým prvkem naší strategie. I když dynamicky roste segment on-line sázení, retailová síť - v podobě vlastních nebo partnerských poboček, je nadále významným distribučním kanálem polské Fortuny. Hraje důležitou roli v podpoře on-line sázení, protože internetoví klienti díky ní mohou bezplatně využívat všechny služby dostupné „tradičním" pobočkovým zákazníkům," uvedl Jan Štefanek, generální ředitel polské Fortuny.
Současně s povolením pro kurzové sázení na 80 nových pobočkách udělilo polské ministerstvo financí Fortuně nové licence pro dalších 54 prodejních míst, kde měla platnost příslušných dokumentů v dohledné době vypršet.
„V souvislosti s blížícími se velkými sportovními událostmi, jako je EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině nebo Olympijské hry v Londýně, se snažíme ze všech sil, aby naše nabídka byla nejen nejatraktivnější na trhu, ale také kdykoliv a kdekoliv dostupná. I proto mohou naši zákazníci kromě tradičních poboček od 25. ledna sázet jak přes počítač, tak prostřednictvím mobilních telefonů," dodal Jan Štefanek.
Nové pobočky začlení Fortuna do své sítě v druhé polovině dubna a následně změní jejich označení tak, aby fungovaly pod jednotnou značkou Fortuna zakłady bukmacherskie.

Informace o konání valné hromady společnosti Komerční banka
Představenstvo společnosti Komerční banka, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka"), která se bude konat dne 26. dubna 2012 od 13.00 hodin ve Velkém sálu Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. duben 2012. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a.s., k tomuto rozhodnému dni.

Informace o konání valné hromady Telefónica Czech Republic
Představenstvo akciové společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, svolává řádnou valnou hromadu na 19. dubna 2012 od 14:00 hodin do hotelu Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8.

Změny ve vedení akciové společnosti KIT Digital
Současný generální ředitel společnosti Kaleil Isaza Tuzman převezme roli předsedy představenstva, když Barak Bar-Cohen (současný CAO) dočasně zastoupí jeho roli. KITdigital tak nyní vyhledává nového generálního ředitele. Změny vejdou v platnost 31. března 2012. Přesun na místo předsedy byl podle Tuzmana krok, o kterém již delší dobu uvažoval. Podle nezávislého ředitele Wayne Wolkera reprezentují tyto změny flexibilní přístup k budoucnosti. Tuzman se nechal slyšet: „Jsme vděčni za to, co Kaleil za mnoho let dokázal. Je to silný leader a jeho přístup zajistil společnosti komerční úspěch, jakého si dnes KITdigital užívá". Nehledě na to, zda byla změna ve vedení plánována, zasadila rezignace čtyř členů představenstva akciím společnosti úder v podobě propadu na ¾ předchozí hodnoty.

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy