RM-SYSTÉM»Události»Vnitřní informace ČEZ - ČEZ založil dceřinou společnost Elektrárna Počerady

Vnitřní informace ČEZ - ČEZ založil dceřinou společnost Elektrárna Počerady

23.03.2012 16:26
Po schválení orgány společnosti došlo k založení nové dceřiné společnosti Elektrárna Počerady, a. s., stoprocentně vlastněnou ČEZ, a. s. V tuto chvíli půjde o „prázdnou“ firmu bez majetku. Energetická společnost ČEZ rovněž zahájila kroky vedoucí k vyčlenění počeradské elektrárny do této samostatné dceřiné společnosti v průběhu letošního roku.

Důvodem tohoto kroku je nejistota dodávek uhlí od roku 2013 s ohledem na dosud neskončená jednání s dodavatelem paliva, společností Czech Coal. Vyčlenění elektrárny Počerady umožní flexibilitu ve strategických jednáních o dodávkách paliva pro klasické elektrárny ČEZ s externími dodavateli pro období po roce 2012 a dovolí jeho případný prodej či směnu, pokud se k tomu vedení společnosti ČEZ rozhodne.
Samotné vyčlenění části aktiv do dceřiné společnosti podléhá schválení Valnou hromadou
společnosti ČEZ, a. s.
Elektrárna Počerady provozuje pět bloků s instalovaným výkonem 5x200 MW. Do provozu byly jednotlivé uváděny v letech 1970 - 1977, v 90. letech byla elektrárny odsířena a její provoz ekologizován. Ročně elektrárna vyrobí cca 6 TWh elektřiny spalováním hnědého uhlí z 5 km vzdáleného lomu Vršany.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy